Längd:90 hp
Typ:Program
Nivå:Avancerad
Utbildningsform: Högskola / universitet
Examen:Ämneslärarexamen
Programkod:LAY20
Typ av huvudman:Statlig
Förkunskapskrav: SvB/Sv2B, EnA, samt akademiska studier inom ämnena naturvetenskap, matematik och/eller teknik om minst 120 hp (i ett av ämnena), alternativt 120+90 hp (i två av ämnena).
  • Video
  • Bilder
  • Om utbildningen
  • Om utbildaren
Utbildaren på Youtube
Fråga SYV