Längd:30 hp
Typ:Kurs
Nivå:Grund
Utbildningsform: Högskola / universitet
Programkod:EN3001
Typ av huvudman:Statlig
Förkunskapskrav: Engelska allmän inriktning (1-30) 30 hp.
  • Video
  • Bilder
  • Om utbildningen
  • Om utbildaren
Utbildaren på Youtube
Fråga SYV