Längd:90 hp
Typ:Program
Nivå:grundavancerad
Utbildningsform: Högskola / universitet
Examen:Ämneslärarexamen
Programkod:LA714
Typ av huvudman:Statlig
Förkunskapskrav: SvB/Sv2B, EnA, samt akademiska studier inom ämnena naturvetenskap, matematik och/eller teknik om 90 hp (inom ett av ämnena), alternativt 90+45 hp (inom två av ämnena) alternativt 90+45+45 hp (inom tre av ämnena).
  • Video
  • Bilder
  • Om utbildningen
  • Om utbildaren
Utbildaren på Youtube
Fråga SYV