Längd:60 hp
Typ:Program
Nivå:Grund
Utbildningsform: Högskola / universitet
Programkod:SGFAM
Typ av huvudman:Statlig
Förkunskapskrav: Juridisk översiktskurs 15 hp, Företagsekonomi 1-30 hp.
  • Video
  • Bilder
  • Om utbildningen
  • Om utbildaren
Utbildaren på Youtube
Fråga SYV