Längd:30 hp
Typ:Kurs
Nivå:Grund
Utbildningsform: Högskola / universitet
Programkod:MK5011
Typ av huvudman:Statlig
Förkunskapskrav: 60 hp i humanistiskt/samhällsvetenskapligt ämne eller motsvarande.
  • Video
  • Bilder
  • Om utbildningen
Utbildaren på Youtube
Fråga SYV