Utbildningen har utgått. Se liknande utbildningar du kan söka till

Biokemi, fortsättningskurs

SLU (Sveriges lantbruksuniversitet)

Längd:7,5 hp
Typ:Kurs
Nivå:Grund
Utbildningsform: Högskola / universitet
Programkod:KE0064
Förkunskapskrav: Kunskaper och färdigheter i grundläggande kemi om 15hp
Fråga SYV