Utbildningen har utgått. Se liknande utbildningar du kan söka till

Pedagogik - magisterprogram

Högskolan i Skövde

Längd:60 hp
Typ:Program
Nivå:Avancerad
Utbildningsform: Högskola / universitet
Examen:Magisterexamen
Programkod:PEDMA
Typ av huvudman:Statlig
Förkunskapskrav: Avlagd kandidatexamen, konstnärlig kandidatexamen, yrkesexamen om minst 180 högskolepoäng eller motsvarande utländsk examen, varav minst 60 högskolepoäng inom pedagogik/didaktik/utbildningsvetenskap eller motsvarande.
Fråga SYV