Utbildningen har utgått. Se liknande utbildningar du kan söka till

Naturresurshantering för landsbygdsutveckling

SLU (Sveriges lantbruksuniversitet)

Längd:10 hp
Typ:Kurs
Nivå:Grund
Utbildningsform: Högskola / universitet
Programkod:LU0066
Förkunskapskrav: Kunskaper motsvarande 10 hp "Introduktion till landsbygdsutveckling" , 10 hp Lokala perspektiv, samt 10 hp Ekologi och miljövetenskap för samhällsvetare
Fråga SYV