Utbildningen har utgått. Se liknande utbildningar du kan söka till

Ekologi och miljövetenskap för samhällsvetare

SLU (Sveriges lantbruksuniversitet)

Längd:10 hp
Typ:Kurs
Nivå:Grund
Utbildningsform: Högskola / universitet
Programkod:BI1085
Förkunskapskrav: Kunskaper motsvarande särskild behörighet Matematik C, Samhällskunskap A, Naturkunskap B.
Fråga SYV