Utbildningen har utgått. Se liknande utbildningar du kan söka till

Självständigt arbete i landsbygdsutveckling

SLU (Sveriges lantbruksuniversitet)

Längd:15 hp
Typ:Kurs
Nivå:Grund
Utbildningsform: Högskola / universitet
Programkod:EX0523
Förkunskapskrav: Kunskaper motsvarande 120 hp varav 60 hp i ämnet landsbygdsutveckling eller motsvarande på grundnivå AB samt 15 hp inom landsbygdsutveckling eller motsvarande på grundnivå C.
Fråga SYV