Utbildningen har utgått. Se liknande utbildningar du kan söka till

Independent project/degree project in Soil Science - Master´s thesis

SLU (Sveriges lantbruksuniversitet)

Längd:30 hp
Typ:Kurs
Nivå:Avancerad
Utbildningsform: Högskola / universitet
Programkod:EX0430
Förkunskapskrav: Kunskaper motsvarande 30 hp på avancerad nivå (A1N, A1F) inom markvetenskap. Godkänt självständigt arbete på grundnivå alternativt kandidatexamen. Kunskaper motsvarande Engelska B.
Fråga SYV