Utbildningen har utgått. Se liknande utbildningar du kan söka till

Fältkurs i samverkan och lärande i naturresurshantering

SLU (Sveriges lantbruksuniversitet)

Längd:15 hp
Typ:Kurs
Nivå:Avancerad
Utbildningsform: Högskola / universitet
Programkod:MX0116
Förkunskapskrav: Kunskaper motsvarande Engelska 6 från gymnasieskolan. Motsvarande 180 hp varav 90 hp i något ämne inom naturvetenskap, teknik eller samhällsvetenskap.
Fråga SYV