Utbildningen har utgått. Se liknande utbildningar du kan söka till

Självständigt arbete i livsmedelsvetenskap - kandidatarbete

SLU (Sveriges lantbruksuniversitet)

Längd:15 hp
Typ:Kurs
Nivå:Grund
Utbildningsform: Högskola / universitet
Programkod:EX0669
Förkunskapskrav: Kunskaper motsvarande 120 hp totalt varav 60 hp inom huvudområdet livsmedelsvetenskap. I huvudområdet får 10 hp djurfysiologi och 5 hp växtfysiologi inräknas. Minst en kurs med fördjupningsnivå G2F ska genomföras senast i samband med det... Läs mer
Fråga SYV