Utbildningen har utgått. Se liknande utbildningar du kan söka till

Biogeofysik och introduktion i markvetenskap

SLU (Sveriges lantbruksuniversitet)

Längd:10 hp
Typ:Kurs
Nivå:Grund
Utbildningsform: Högskola / universitet
Programkod:MV0184
Förkunskapskrav: Kunskaper motsvarande minst 5 hp matematik samt minst 5 hp geologi/hydrologi.
Fråga SYV