Utbildningen har utgått. Se liknande utbildningar du kan söka till

Självständigt arbete i företagsekonomi (G2E)

SLU (Sveriges lantbruksuniversitet)

Längd:15 hp
Typ:Kurs
Nivå:Grund
Utbildningsform: Högskola / universitet
Programkod:EX0812
Förkunskapskrav: Kunskaper motsvarande: 45 hp företagsekonomi inklusive företagsekonomisk metodkurs, 5 hp eller motsvarande. Registrerad och aktiv på 15 hp i kurser i företagsekonomi på G2F-nivå.
Fråga SYV