Utbildningen har utgått. Se liknande utbildningar du kan söka till

Växtskadegörare i jordbruket

SLU (Sveriges lantbruksuniversitet)

Längd:10 hp
Typ:Kurs
Nivå:Grund
Utbildningsform: Högskola / universitet
Programkod:BI1045
Förkunskapskrav: Kunskaper motsvarande 120 hp varav 60 hp i biologi inklusive 5 hp vardera i växtfysiologi, mikrobiologi respektive floristik och faunistik
Fråga SYV