Utbildningen har utgått. Se liknande utbildningar du kan söka till

Environmental Risk Management and Assessment

SLU (Sveriges lantbruksuniversitet)

Längd:5 hp
Typ:Kurs
Nivå:Avancerad
Utbildningsform: Högskola / universitet
Programkod:FÖ0397
Förkunskapskrav: Kunskap motsvarande 180 hp, varav 90 hp i företagsekonomi. Engelska B.
Fråga SYV