Utbildningen har utgått. Se liknande utbildningar du kan söka till

Självständigt arbete i nationalekonomi (G2E)

SLU (Sveriges lantbruksuniversitet)

Längd:15 hp
Typ:Kurs
Nivå:Grund
Utbildningsform: Högskola / universitet
Programkod:EX0808
Förkunskapskrav: Kunskaper motsvarande 75 hp nationalekonomi.
Fråga SYV