Utbildningen har utgått. Se liknande utbildningar du kan söka till

Floristik och entomologi

SLU (Sveriges lantbruksuniversitet)

Längd:5 hp
Typ:Kurs
Nivå:Grund
Utbildningsform: Högskola / universitet
Programkod:BI1086
Förkunskapskrav: Kunskaper motsvarande 15 hp biologi varav 5 hp organismvärldens systematik och evolution samt 10 hp ekologi.
Fråga SYV