Utbildningen har utgått. Se liknande utbildningar du kan söka till

Cooperatives and Other Agri-Food Systems

SLU (Sveriges lantbruksuniversitet)

Längd:5 hp
Typ:Kurs
Nivå:Avancerad
Utbildningsform: Högskola / universitet
Programkod:FÖ0396
Förkunskapskrav: Kunskaper motsvarande 180 hp, varav 90 hp i företagsekonomi. Kunskaper motsvarande engelska B.
Fråga SYV