Utbildningen har utgått. Se liknande utbildningar du kan söka till

Independent project in business administration

SLU (Sveriges lantbruksuniversitet)

Längd:30 hp
Typ:Kurs
Nivå:Avancerad
Utbildningsform: Högskola / universitet
Programkod:EX0807
Förkunskapskrav: Totalt 180 hp varav 90 hp i kurser i företagsekonomi inklusive ett godkänt självständigt arbete på G2E-nivå. Kunskaper motsvarande 30 hp på avancerad nivå (A1N, A1F) i företagsekonomi, inklusive 5 hp företagsekonomisk metodkurs på A1N-nivå. Kunskaper... Läs mer
Fråga SYV