Utbildningen har utgått. Se liknande utbildningar du kan söka till

Kvalitets- och miljöledning

SLU (Sveriges lantbruksuniversitet)

Längd:10 hp
Typ:Kurs
Nivå:Grund
Utbildningsform: Högskola / universitet
Programkod:MX0041
Förkunskapskrav: Kunskaper motsvarande 60hp varav 10 hp biologi/ekologi/miljökunskap/ lantbruksvetenskap/skogsvetenskap eller motsvarande ämne som ger insikt i miljöproblematik
Fråga SYV