Utbildningen har utgått. Se liknande utbildningar du kan söka till

Independent project in economics (A2E)

SLU (Sveriges lantbruksuniversitet)

Längd:30 hp
Typ:Kurs
Nivå:Avancerad
Utbildningsform: Högskola / universitet
Programkod:EX0811
Förkunskapskrav: Knowledge equivalent of 30 credits, advanced level D, within economics. Approved bachelor thesis/independent project in the first cycle or a degree of bachelor. Knowledge equivalent of English B from Upper Secondary School.
Fråga SYV