Utbildningen har utgått. Se liknande utbildningar du kan söka till

Geografiska informationssystem I

SLU (Sveriges lantbruksuniversitet)

Längd:5 hp
Typ:Kurs
Nivå:Grund
Utbildningsform: Högskola / universitet
Programkod:TE0005
Förkunskapskrav: Kunskaper motsvarande grundläggande behörighet samt Matematik C.
Fråga SYV