Utbildningen har utgått. Se liknande utbildningar du kan söka till

Magisteruppsats - nationalekonomi (A1E)

SLU (Sveriges lantbruksuniversitet)

Längd:15 hp
Typ:Kurs
Nivå:Avancerad
Utbildningsform: Högskola / universitet
Programkod:EX0809
Förkunskapskrav: Kunskaper motsvarande 180 hp varav 90 hp med fördjupning inom nationalekonomi inklusive godkänt självständigt arbete på grundnivå, samt 15 hp nationalekonomi med fördjupningsnivå A1N. Kunskaper motsvarande engelska B.
Fråga SYV