Utbildningen har utgått. Se liknande utbildningar du kan söka till

Value Chain and Networks in the Bio-economy

SLU (Sveriges lantbruksuniversitet)

Längd:10 hp
Typ:Kurs
Nivå:Avancerad
Utbildningsform: Högskola / universitet
Programkod:FÖ0420
Förkunskapskrav: Förkunskaper motsvarande 180 hp, varav minst 90 hp företagsekonomi. Kunskaper motsvarande engelska B.
Fråga SYV