Utbildningen har utgått. Se liknande utbildningar du kan söka till

Examensarbete i energisystem

SLU (Sveriges lantbruksuniversitet)

Längd:30 hp
Typ:Kurs
Nivå:Avancerad
Utbildningsform: Högskola / universitet
Programkod:EX0724
Förkunskapskrav: 240 hp inom civilingenjörsprogrammet i energisystem
Fråga SYV