Utbildningen har utgått. Se liknande utbildningar du kan söka till

Research Methods - Master Level

SLU (Sveriges lantbruksuniversitet)

Längd:10 hp
Typ:Kurs
Nivå:Avancerad
Utbildningsform: Högskola / universitet
Programkod:FÖ0398
Förkunskapskrav: Kunskap motsvarande 180 hp, varav 90 hp i företagsekonomi. Engelska B.
Fråga SYV