Utbildningen har utgått. Se liknande utbildningar du kan söka till

Lantbruksekonomi och driftsplanering

SLU (Sveriges lantbruksuniversitet)

Längd:15 hp
Typ:Kurs
Nivå:Grund
Utbildningsform: Högskola / universitet
Programkod:FÖ0373
Förkunskapskrav: Ekonomagronom - introduktion, 10 hp eller annan introduktionskurs på lantbruksutbildning på universitetsnivå samt 60 hp företagsekonomi på G1F-nivå, varav 15 hp ekonomistyrning.
Fråga SYV