Utbildningen har utgått. Se liknande utbildningar du kan söka till

Examensarbete inom växtbiologi

SLU (Sveriges lantbruksuniversitet)

Längd:15 hp
Typ:Kurs
Nivå:Grund
Utbildningsform: Högskola / universitet
Programkod:EX0740
Förkunskapskrav: 120 hp godkända kurser varav minst 60 hp biologi.
Fråga SYV