Utbildningen har utgått. Se liknande utbildningar du kan söka till

Masterarbete i trädgårdsvetenskap

SLU (Sveriges lantbruksuniversitet)

Längd:30 hp
Typ:Kurs
Nivå:Avancerad
Utbildningsform: Högskola / universitet
Programkod:EX0801
Förkunskapskrav: Kunskaper motsvarande 30 hp på avancerad nivå inom trädgårdsvetenskap samt godkänt självständigt arbete (kandidatarbete) på grundnivå och engelska 6.
Fråga SYV