Utbildningen har utgått. Se liknande utbildningar du kan söka till

Projekt 1 - Landskap som plan, verklighet och idé

SLU (Sveriges lantbruksuniversitet)

Längd:15 hp
Typ:Kurs
Nivå:Grund
Utbildningsform: Högskola / universitet
Programkod:LK0172
Förkunskapskrav: Samma krav som ställs för tillträde till landskapsarkitektprogrammet
Fråga SYV