Utbildningen har utgått. Se liknande utbildningar du kan söka till

Information, analys och planering av landskap, GIS

SLU (Sveriges lantbruksuniversitet)

Längd:15 hp
Typ:Kurs
Nivå:Grund
Utbildningsform: Högskola / universitet
Programkod:LK0175
Förkunskapskrav: Samma krav som ställs för tillträde till landskapsarkitektprogrammet
Fråga SYV