Utbildningen har utgått. Se liknande utbildningar du kan söka till

Kandidatarbete i trädgårdsdesign

SLU (Sveriges lantbruksuniversitet)

Längd:15 hp
Typ:Kurs
Nivå:Grund
Utbildningsform: Högskola / universitet
Programkod:EX0798
Förkunskapskrav: Kunskaper motsvarande 120 hp totalt varav 60 hp i landskapsplanering eller landskapsarkitektur
Fråga SYV