Utbildningen har utgått. Se liknande utbildningar du kan söka till

Kandidatarbete i trädgårdsvetenskap

SLU (Sveriges lantbruksuniversitet)

Längd:15 hp
Typ:Kurs
Nivå:Grund
Utbildningsform: Högskola / universitet
Programkod:EX0495
Förkunskapskrav: Kunskaper motsvarande 120 hp varav 60 hp i trädgårdsvetenskap
Fråga SYV