Utbildningen har utgått. Se liknande utbildningar du kan söka till

Examensarbete för lantmästarprogrammet inom lantbruksvetenskap

SLU (Sveriges lantbruksuniversitet)

Längd:10 hp
Typ:Kurs
Nivå:Grund
Utbildningsform: Högskola / universitet
Programkod:EX0619
Förkunskapskrav: Genomgångna obligatoriska kurser i lantmästarprogrammet, inklusive minst 50 hp kurser inom ämnet lantbruksvetenskap.
Fråga SYV