Utbildningen har utgått. Se liknande utbildningar du kan söka till

Risk assessment of pollutants in soils and waters

SLU (Sveriges lantbruksuniversitet)

Längd:5 hp
Typ:Kurs
Nivå:Avancerad
Utbildningsform: Högskola / universitet
Programkod:MX0124
Förkunskapskrav: Kunskaper motsvarande 180 hp, varav 90 hp inom något av huvudområdena biologi, kemi, lantbruksvetenskap, markvetenskap, geovetenskap, miljövetenskap, teknik/teknologi. Dessa kunskaper ska inkludera minst 10 hp biologi och minst 20 hp kemi och minst... Läs mer
Fråga SYV