Utbildningen har utgått. Se liknande utbildningar du kan söka till

Växtproduktionens teknik och arbetsmiljö samt introduktion till skogsbruk

SLU (Sveriges lantbruksuniversitet)

Längd:10 hp
Typ:Kurs
Nivå:Grund
Utbildningsform: Högskola / universitet
Programkod:TN0312
Förkunskapskrav: Behörighet till Lantmästare - kandidatprogram
Fråga SYV