Utbildningen har utgått. Se liknande utbildningar du kan söka till

Master?s Thesis in Agricultural Science/Agroecology

SLU (Sveriges lantbruksuniversitet)

Längd:30 hp
Typ:Kurs
Nivå:Avancerad
Utbildningsform: Högskola / universitet
Programkod:EX0789
Förkunskapskrav: Kunskaper motsvarande 30 hp på avancerad nivå inom lantbruksvetenskap och Engelska B samt godkänt examensarbete på grundnivå alternativt kandidatexamen.
Fråga SYV