Utbildningen har utgått. Se liknande utbildningar du kan söka till

Energisystem och energihushållning för landsbygdsföretag

SLU (Sveriges lantbruksuniversitet)

Längd:10 hp
Typ:Kurs
Nivå:Grund
Utbildningsform: Högskola / universitet
Programkod:TN0311
Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet.
Fråga SYV