Utbildningen har utgått. Se liknande utbildningar du kan söka till

Grundkurs i företagande

SLU (Sveriges lantbruksuniversitet)

Längd:15 hp
Typ:Kurs
Nivå:Grund
Utbildningsform: Högskola / universitet
Programkod:FÖ0402
Förkunskapskrav: Inga utöver vad som fordras för tillträde till hortonom- eller trädgårdsingenjörsprogrammen.
Fråga SYV