Utbildningen har utgått. Se liknande utbildningar du kan söka till

Hydroponiska system inom trädgårdsodling och i offentlig miljö

SLU (Sveriges lantbruksuniversitet)

Längd:15 hp
Typ:Kurs
Nivå:Grund
Utbildningsform: Högskola / universitet
Programkod:BI1233
Förkunskapskrav: Kunskaper motsvarande 60 hp i biologi, trädgårdsvetenskap, teknologi eller landskapsarkitektur.
Fråga SYV