Utbildningen har utgått. Se liknande utbildningar du kan söka till

Självständigt arbete i landskapsarkitektur

SLU (Sveriges lantbruksuniversitet)

Längd:30 hp
Typ:Kurs
Nivå:Avancerad
Utbildningsform: Högskola / universitet
Programkod:EX0504
Förkunskapskrav: Studenter antagna före 1 juli 2007: Kunskaper motsvarande 240 hp totalt varav 90 hp inom huvudområdet landskapsarkitektur. I huvudområdet ska 30 hp kurser på grundnivå C ingå. I huvudområdet ska också ett självständigt arbete (projektarbete) ingå.... Läs mer
Fråga SYV