Utbildningen har utgått. Se liknande utbildningar du kan söka till

Master?s Project in Landscape Architecture

SLU (Sveriges lantbruksuniversitet)

Längd:30 hp
Typ:Kurs
Nivå:Avancerad
Utbildningsform: Högskola / universitet
Programkod:EX0814
Förkunskapskrav: Kunskaper motsvarande 30 hp på avancerad nivå inom landskapsarkitektur och Engelska 6. Godkänt självständigt arbete (examensarbete) på grundnivå G2E eller en kandidatexamen.
Fråga SYV