Utbildningen har utgått. Se liknande utbildningar du kan söka till

Självständigt arbete i biologi - magisterarbete

SLU (Sveriges lantbruksuniversitet)

Längd:30 hp
Typ:Kurs
Nivå:Avancerad
Utbildningsform: Högskola / universitet
Programkod:EX0717
Förkunskapskrav: Kunskaper motsvarande 180 hp totalt varav 90 hp inom huvudområdet biologi. I huvudområdet biologi ska 30 hp kurser vara på grundnivå G2F eller 15 hp kurser på G2F och ett självständigt arbete G2E.
Fråga SYV