Utbildningen har utgått. Se liknande utbildningar du kan söka till

Ecology of Production Systems

SLU (Sveriges lantbruksuniversitet)

Längd:15 hp
Typ:Kurs
Nivå:Avancerad
Utbildningsform: Högskola / universitet
Programkod:LB0055
Förkunskapskrav: Motsvarande 120 hp varav 90 hp i samhälls- eller naturvetenskap, samt engelska B.
Fråga SYV