Utbildningen har utgått. Se liknande utbildningar du kan söka till

Landscape Theory in Architectural and Planning Practice

SLU (Sveriges lantbruksuniversitet)

Längd:15 hp
Typ:Kurs
Nivå:Avancerad
Utbildningsform: Högskola / universitet
Programkod:LK0266
Förkunskapskrav: Kunskaper motsvarande 120 hp varav 90 hp inom huvudområdet landskapsarkitektur, arkitektur, fysisk planering, geografi samt Engelska 6 eller antagen till masterprogrammet Landscape Architecture.
Fråga SYV