Utbildningen har utgått. Se liknande utbildningar du kan söka till

Projektkurs Trädgårdsdesign

SLU (Sveriges lantbruksuniversitet)

Längd:15 hp
Typ:Kurs
Nivå:Grund
Utbildningsform: Högskola / universitet
Programkod:LK0220
Förkunskapskrav: 60 hp i landskapsplanering eller landskapsarkitektur eller trädgårdsvetenskap.
Fråga SYV