Utbildningen har utgått. Se liknande utbildningar du kan söka till

Environmental Economics and Management

SLU (Sveriges lantbruksuniversitet)

Längd:15 hp
Typ:Kurs
Nivå:Avancerad
Utbildningsform: Högskola / universitet
Programkod:LB0079
Förkunskapskrav: Motsvarande 120 hp, varav 90 hp i samhälls- eller naturvetenskap, samt engelska B.
Fråga SYV