Utbildningen har utgått. Se liknande utbildningar du kan söka till

Design project - Composition and Materiality

SLU (Sveriges lantbruksuniversitet)

Längd:15 hp
Typ:Kurs
Nivå:Avancerad
Utbildningsform: Högskola / universitet
Programkod:LK0276
Förkunskapskrav: Kunskaper motsvarande 120 hp varav 90 hp inom landskapsarkitektur eller arkitektur varav 15 hp studio- och/eller projektkurser, och Engelska 6, eller antagen till masterprogrammet Landscape Architecture.
Fråga SYV